Ewa Kowalczyk, terapia rodzin, terapia młodzieży, terapia dzieci, psychoterapia dziecka moczącego się

terapia dzieci moczących się

terapia rodzin

problemy emocjonalne

problemy wychowawcze

terapia dzieci z ADHD

dysleksja

profilaktyka uzależnień

depresja

problemy seksualne

DDA - Dorosłe Dziecko Alkoholika

współuzależnienie

doradztwo zawodowe

współpraca z certyfikowanym specjalistą psychoterapii uzależnień

współpraca z psychologiem